Български | English | Spanish |
 

News

15.08.2016

 HIKVISION Authorised Installer

03.11.2016

deepXIT BlackHat EU, London

25.01.2016

[deep eSupport] by TeamViewer
Windows, MacOS, Linux, iPhone/iPad iOS, AndroidOS


Login

Advetising

Home :. Services :. Понятия
 
Понятия

* Локални кабелни мрежи или LAN (Local Area Network) - Локалната мрежа е вид компютърна мрежа обслужваща група компютри и други устройства (включително рутери и принтери) в рамките на едно място, свързани един с друг посредством различни конфигурации. Много LAN мрежи използват Ethernet свързаност, но тя може да бъде заменена или разширена чрез безжични технологии. Чрез нея може да се осъществява:

 - Достъп до съхранена информация на друг компютър - всеки потребител може да получи достъп до файловете на друг компютър в зависимост от зададените му права (пълен достъп, само за четене и др.)
 - Предоставяне на достъп на други потребители до информацията на конкретен компютър - някои от устройствата, директориите или само отделни файлове могат да бъдат определени за общ достъп към указани потребителски групи в мрежата. Те се наричат споделени.
 - Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата - програма, която работи от един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
 - Автоматично обновяване в цялата мрежа на файлове - повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.

    * Безжични локални мрежи или WLAN (Wireless Local Area Network) - Безжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на данни, която може да се разглежда като разширение или алтернатива на кабелната локална мрежа. Безжичните мрежи използват радио честота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна връзка между точките, които трябва да обменят някаква информация. Широкото приложение на мрежите в бизнеса, разрастването на Интернет и услугите в реално време са силно доказателство за ползата от общи данни и ресурси. Благодарение на безжичните мрежи потребителите могат да имат достъп до общата информация без да е необходимо да търсят място където да се включат, а изграждането и настройката на мрежа става без прокарване или преместване на кабели. Защитата на данните и мрежата се осъществява посредством криптиращи алгоритми и протоколи. Безжичните мрежи са добра алтернатива за места където полагането на СКС (структурни кабелни системи) е невъзможно и/или ограничено.


    * Виртуална частна мрежа или VPN (Virtual Private Network) - Виртуалната частна мрежа е компютърна мрежа, логически изградена чрез криптиране използваща физическата и програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често ИНТЕРНЕТ. Изграждането на виртуални частни мрежи е ефективно решение за бизнес клиенти с две или повече локации, които се нуждаят от надеждно дистанционно свързване на множество точки във вътрешна локална мрежа. Виртуалните частни мрежи представляват сигурни връзки от типа point-to-point между компютъра на даден потребител и сървъра на компанията – клиент. Те позволяват запазване на конфиденциалния характер на изпращаната информация чрез публична среда - интернет. VPN връзките позволяват на потребителите да работят от вкъщи или на път, да се свързват по сигурен начин към отдалечен сървър, използвайки маршрутизиращата инфраструктура осигурена от публична мрежа (като Интернет).


    * Социална мрежа в интернет (Social Network) - тематична среда за споделяне и популяризиране на връзки на тема уеб разработка, реклама в интернет, дизайн, електронна търговия, оптимизация. Това е електронния вариант на печатните медии. Разликата е, че в социалните мрежи информацията се подава с връзка към източника (напр. Вашият сайт) и може да се подаде от всеки интернет потребител.

    * Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.


    * IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс нa Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа

    * DNS (Domain Name System) система, чрез която се осъществява взаимовръзката между имената на интернет домейните и техните IP адреси.

    * Bluetooth е безжична радио технология. Тя способства преноса на сигнали на кратки разстояния между телефони, компютри и други устройства. По този начин се улеснява комуникацията както на данни, така и на глас и синхронизацията между устройствата, било то фиксирани или мобилни.

    * EDGE (съкратено от Enhanced Data rate for GSM Evolution) е технология, доразработила GSM технологията, която позволява по-бързия пренос на трето поколение мобилни услуги.


    * Ethernet - Много често използван начин на свързване на компютрите в LAN мрежа. “Ethernet” описва физическата мрежа, която пренася трафика на данни.

    * Gateway - Компютърна система за обмен на информация между несъвместими мрежи чрез превода между два различни протокола. Също може да се отнася за всеки механизъм, който дава достъп до друг, като например интернет доставчик, който играе ролята на шлюз към интернет.

    * LAN Hub - Обичайна точка на свързване на IP устройствата в една мрежа. Хъбът може да служи за канал на данни или може да включва и допълнителни функции като мониторинг и пренасочване.

    * LAN Switch - Обичайна точка на свързване за IP устройства. LAN суичът има същата функционалност като LAN хъба, но връзките не си съперничат за наличната резервираност. Това позволява преноса на по-голямо количество данни и значително по-висока надеждност.

    * PSTN (Public Switched Telephone Network), това е стандартната телефонна услуга.

    * SIP (Session Initiation Protocol) е протокол за пренос на глас, видео и данни по IP (VoIP) с отворена архитектура, разработен от IETF MMUSIC Working Group. Той намира много широко приложение – ползвайки го, бихте могли да се чуете с някой познат, който живее в същия град, или пък да изградите мащабна телекомуникационна мрежа, простираща се в няколко държави.

    * WAP (Wireless Application Protocol) - Първият световен стандарт за интернет достъп през мобилни телефонни мрежи. Необходим е WAP телефон за достъп.

    * WiFi (Wireless fidelity) - Технология, която позволява безжично свързване на оборудване като например компютри, принтери и т.н. Използва се за изграждане на безжична локална мрежа, базирана на спецификациите на групата стандарти IEEE 802.11. Използва се за безжичен обмен на данни на малки разстояния (до 50 метра) и има ограничен радиус на действие.

    * WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) е стандарт за мрежи за широколентов, безжичен достъп. Технологията има две разновидности -  фиксиран и мобилен WiMAX. WiMAX се счита за безжична алтернатива на DSL, DOCSIS, LAN,  а мобилният WiMAX– на UMTS.

    * Domain / Домейн - В Интернет домейнът е уникално име, дадено на човек или организация, като по този начин даденото име сочи към дадена Интернет страница. Всеки уеб сайт в интернет отговаря на даден IP, това всъщност е адресен номер на компютъра върху който физически е разположен сайта. Домейните са създадени с цел да не се налага да се помням дълги поредици от числа, а реални имена.

    * Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки  на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html .


    * Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да  събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html   


    * Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.


    * Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


    * Информационна система - е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.


    * Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.


    * Уебсайт / Сайт (Website / Site) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. VisualBG (http://www.visual.bg) и deep (http://www.deep-bg.net) са уебсайтове - виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на ДИЙП ЕООД, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.


    * Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от ДИЙП ЕООД услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.


    * Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез deep-bg.net и/или в visual.bg .


    * Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством deep-bg.net и/или в visual.bg .


    * Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител


    * Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското имe индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.


    * Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се идентифицира индивидуално в deep-bg.net и/или в visual.bg .


    * Потребителски профил е обособена част от уебсайта deep-bg.net и/или в visual.bg , съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от ДИЙП ЕООД при регистрацията и съхранявана при ДИЙП ЕООД, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.


    * Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер,което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.


    * Услуги са Услугите, предоставяни посредством deep-bg.net и Услугите, предоставяни посредством visual.bg .